lunes, 1 de marzo de 2010

On podem anar a fer pràctiques?

"Pràctiques a Londres "

La Carol va ser la noia que va anar a fer les Practiques de Londres i ens va explicar una mica com funcionava l’escola on estava (Vicente Cañada Blanch). En aquest col·legi fan des de p2 fins a batxillerat.
Aquest és un col·legi molt ben preparat respecte als idiomes, ja que els infants podien sortir d’aquest parlant fins a 6 llengües el castellà, l’anglès, el francès, el gallec, el portuguès i el xinès. Les classes en tot moment es realitzen amb castellà, per fer que aconsegueixin un bilingüisme additiu, ja que l’anglès al ser la llengua de la regió el dominen tots perfectament.
Al centre treballen mitjançant projectes, i dins d’aquests projectes donen molta importància a la plàstica i la psicomotriciat, al joc lliure i al pensament raonat.
La Carol també ens va explicar quines són les tècniques que utilitzen per a que els nens adquireixin el llenguatge, la millor manera és mitjançant la lectura de contes. En aquesta escola de Londres també tenen diverses estratègies per aprendre a reconèixer les paraules, la mestra escriu la paraula o frase a la pissarra i ells van llegint tots els fonemes fins a formar la paraula o frase, en cas de que els infants no els sàpiguen la mestra sempre els ajuda, repetint el so del fonema; d’aquesta manera els nens van relacionant la grafia amb el seu fonema. A més a més, també conten les lletres i les síl·labes.
Els nens i nenes de Londres aprenen a escriure mitjançant la còpia al seu full, del que la mestra escriu a la pissarra, d’aquesta manera adquireixen la grafia de les lletres.
Esmentar que fan unes classes molt contextualitzades i això fa que el seu aprenentatge sigui molt vivencial i per tant més productiu.

"Pràctiques a Paris"

La noia que va anar a fer les pràctiques a Paris va està al col·legi Federico Garcia Lorca. Situat en un context privilegiat (districte 17 zona alta). En aquesta escola fan infantil i cicle inicial.

Tots els nens que van a l’escola són fills de pares franco -hispans, per tant tots els nens són bilingües, i a més a més parlen la llengua anglesa ja que a l’escola també es treballa.

La llengua vehicular de l’escola és l’espanyol. Tot i que es procura que tots els nens i nenes es comuniquin amb espanyol dins l’aula, és inevitable que entre ells ho facin amb francès, ja que per ells és la llenguatge més habitual.
Per aquest motiu és molt important que tots els mestres i professors sàpiguen el francès, ja que d’aquesta manera si hi ha algun problema amb els infants el podran resoldre.

La metodologia que s’utilitza és constructivista, ja que a partir dels coneixements previs, van ampliant els seus coneixements.
Treballar mitjançant un centre d’interès, per projectes (sobretot a infantil) i per racons. A primària també treballen mitjançant aquestes metodologies però es basen més amb llibres de text.
Per acabar esmentar que, comencen a treballar l’ escriptura amb la lletra de pal ja que no es tan difícil per als nens/es. Ja que la psicomotricitat fina no la tenen tan desenvolupada.

Documents de la biblioteca

Dins d'aquest apartat podrem obtindre informació sobre alguns dels punts més importants que ens mostren els documents de la biblioteca.